#AccRB1632 -

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 60

Rank: Vàng IV

Vàng: 10

Ruby: 884

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/duong.0502

SĐT: 0333003177

Zalo: