#AccRB1634 - Ngọc chuẩn ngộ không

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim

Vàng: 1742

Ruby: 107

Quân huy: 2

Nổi bật: Ngọc chuẩn ngộ không

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100025343790929

SĐT: 01628434833

Zalo: