#AccRB1638 -

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 47

Trang phục: 40

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: vàng

Vàng: 150000

Ruby: 81

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: chưa bán

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0357586143

Zalo: