#AccRB1639 - chuẩn đấu sĩ

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 26

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: vàng

Vàng: 0

Ruby: 77

Quân huy: 0

Nổi bật: chuẩn đấu sĩ

Trạng thái: chưa liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: vũ tuấn phong

SĐT: 0904646066

Zalo: 0904646066