#AccRB175 - Ngọc +10

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 10

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 20

Rank: Bạc

Vàng: 1500

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc +10

Trạng thái: Chưa làm nhập gì nhé

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://soplienquan.com.vn

SĐT: 0972453996

Zalo: Không