#AccRB1645 -

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 8

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim Cương

Vàng: 12000

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0966732357

Zalo: