#AccRB1646 - rouker+ngộ ko+....

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 26

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 59

Rank: bạc 2

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: rouker+ngộ ko+....

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0905388186

Zalo: ko ko sài