#AccRB1647 -

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 26

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 80

Rank: bạc 1

Vàng: 9999

Ruby: 50

Quân huy: 50

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: thị danh

SĐT: 0905388186

Zalo: