#AccRB1648 -

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 9

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 26

Bậc ngọc: 26

Rank: Đồng3

Vàng: 3622

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: