#AccRB1651 -

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 61

Rank: Bạc 3

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: