#AccRB1652 -

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 16

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 38

Rank: Đồng 1

Vàng: 191

Ruby: 181

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: