#AccRB1653 - nak AIC,buterfly nữ quái nổi loạn, buterflyquận chúa đế chế

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 41

Trang phục: 36

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 3

Rank: vàng

Vàng: 8

Ruby: 85

Quân huy: 1

Nổi bật: nak AIC,buterfly nữ quái nổi loạn, buterflyquận chúa đế chế

Trạng thái: không có

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012200646821

SĐT:

Zalo: