#AccRB176 - Murad siêu việt,vahein vũ khí tối thượng

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 28

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Murad siêu việt,vahein vũ khí tối thượng

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01212153613

Zalo: