#AccRB1656 - Acc có lữ bố

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạc 3

Vàng: 2000

Ruby: 5

Quân huy: 2

Nổi bật: Acc có lữ bố

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 0523525528