#AccRB1658 -

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 60

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc

Vàng: 10000

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: