#AccRB1659 - Rar,Tulen,.....

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 16

Bảng ngọc: 75

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch Kim

Vàng: 11000

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật: Rar,Tulen,.....

Trạng thái: Acc mất SĐT

Thông tin Liên hệ

Facbook: Sơn Thái

SĐT: 0828429146

Zalo: 0912135636