#AccRB1662 - gấu-khỉ-đấu sĩ--ad-phép -murat - nakok

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 46

Trang phục: 41

Bảng ngọc: 8

Bậc ngọc: 3

Rank: kim cương

Vàng: -1

Ruby: 400

Quân huy: 5

Nổi bật: gấu-khỉ-đấu sĩ--ad-phép -murat - nakok

Trạng thái: víp theo tuèng ngày

Thông tin Liên hệ

Facbook: 0963762326

SĐT: 0963762326

Zalo: