#AccRB177 - Có khá nhiều skin quan vinh

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 52

Rank: Bạc 2

Vàng: 237

Ruby: 314

Quân huy: 0

Nổi bật: Có khá nhiều skin quan vinh

Trạng thái: Mình đã từng chơi nhưng giờ thì không

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/sang.austin.9

SĐT: 0584364321

Zalo: