#AccRB1668 - 87

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng

Vàng: 3

Ruby: 245

Quân huy: 0

Nổi bật: 87

Trạng thái: Chưa có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Hoàng Đức Thuận

SĐT: 0787486381

Zalo: