#AccRB1671 -

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 90

Trang phục: 110

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 30

Rank:

Vàng: 4000000

Ruby: 1000

Quân huy: 10

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: