#AccRB1672 -

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 1000

Ruby: 2000

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: