#AccRB1673 -

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 29

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: -1

Ruby: -1

Quân huy: 50

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: