#AccRB1674 -

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 7

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 2

Rank: Bac

Vàng: 200

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Walll

SĐT: 0984378985

Zalo: 0984378985