#AccRB178 -

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 42

Trang phục: 54

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank:

Vàng: 30000

Ruby: 289

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: