#AccRB1678 - Ngọc90 ad + rừng

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 21

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc I

Vàng: 12459

Ruby: 56

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc90 ad + rừng

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0868726701

Zalo: