#AccRB1681 -

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 0

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc 2

Vàng: 1723

Ruby: 189

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Xâu's Trai's

SĐT: 0326647078

Zalo: