#AccRB1682 - Ngọc Chuẩn 90 Yorn + Violet + Rouker + Ingis... Trang phục bậc Ss Violet tiệc bãi biển,Maloc Đại tướng robot,murad siêu việt,yorn long thần soái...

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 55

Trang phục: 57

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: KIM CUONG

Vàng: 2000

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc Chuẩn 90 Yorn + Violet + Rouker + Ingis... Trang phục bậc Ss Violet tiệc bãi biển,Maloc Đại tướng robot,murad siêu việt,yorn long thần soái...

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Facebook.com/Hải

SĐT: 0377643417

Zalo: 0377643517