#AccRB1685 -

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 90

Trang phục: 50

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 90

Rank: kim cuong

Vàng: 11111908

Ruby: 698368855

Quân huy: 99999

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: