#AccRB1692 - Arum,laurieo,maloc

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 56

Rank: Bạc

Vàng: 2000

Ruby: 265

Quân huy: 0

Nổi bật: Arum,laurieo,maloc

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: