#AccRB1697 - 90

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 48

Trang phục: 36

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim

Vàng: 28000

Ruby: 197

Quân huy: 0

Nổi bật: 90

Trạng thái: Chưa có tt gì

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0976675294

Zalo: 0946863489