#AccRB183 - Amily shaphera

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng IV

Vàng: 1200

Ruby: 8700

Quân huy: 0

Nổi bật: Amily shaphera

Trạng thái: Chưa có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013405545971

SĐT: 0375372671

Zalo: 0949302132