#AccRB1700 - 17 bảng ngọc. Chuẩn tank . mid. Rừng.ad.sát thủ...

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 56

Trang phục: 47

Bảng ngọc: 17

Bậc ngọc: 90

Rank: Cao thủ

Vàng: 6200

Ruby: 120

Quân huy: 2

Nổi bật: 17 bảng ngọc. Chuẩn tank . mid. Rừng.ad.sát thủ...

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0796933456

Zalo: 0796933456