#AccRB1701 -

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: -1

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 38

Bậc ngọc: 2

Rank: Bac

Vàng: 10000

Ruby: 150

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: