#AccRB1702 - 6 trang phuc

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 50

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạc

Vàng: 10000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: 6 trang phuc

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: