#AccRB1707 - nhieu trang phuc

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 37

Trang phục: 42

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 0

Rank: bạc 2

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: nhieu trang phuc

Trạng thái: da co

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: