#AccRB1708 -

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 59

Bậc ngọc: 1

Rank: Bạc Hai

Vàng: 824

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: