#AccRB184 - Ngọc 90

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 53

Trang phục: 96

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 90

Rank: Cao thủ

Vàng: 25000

Ruby: 6000

Quân huy: 23

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Mốc Đông

SĐT: 0332382921

Zalo: 0332382921