#AccRB1709 -

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 99

Trang phục: 100

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 99

Rank: Đồng

Vàng: 14250

Ruby: 1000

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: