#AccRB1710 - Volet nu phi cong trẻ

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 84

Rank: Vàng

Vàng: 3

Ruby: 205

Quân huy: 0

Nổi bật: Volet nu phi cong trẻ

Trạng thái: Co thong tinh

Thông tin Liên hệ

Facbook: Pé hữu

SĐT: 0363555253

Zalo: