#AccRB1712 - ngọc 90 chuẩn

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim Cương 5

Vàng: 10000

Ruby: 117

Quân huy: 0

Nổi bật: ngọc 90 chuẩn

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Đình Phong

SĐT: 01256999249

Zalo: 01256999249