#AccRB1713 - murad-nakroth sieu viet bậc 1

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 2

Rank: vàng 3

Vàng: 0

Ruby: 300

Quân huy: 0

Nổi bật: murad-nakroth sieu viet bậc 1

Trạng thái: trang thong tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: con duong dam me

SĐT: 01633711430

Zalo: 01633711430