#AccRB1716 - 90

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 50

Trang phục: 48

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương

Vàng: 18536

Ruby: 3458

Quân huy: 109

Nổi bật: 90

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: