#AccRB1718 - Kim cương 3 raz quyền thái maloc robot , lqvip có thể giao dịch trực tiếp khu vực hải dương

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 41

Trang phục: 42

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim cương 3

Vàng: 6000

Ruby: 200

Quân huy: 6

Nổi bật: Kim cương 3 raz quyền thái maloc robot , lqvip có thể giao dịch trực tiếp khu vực hải dương

Trạng thái: Acc chính chủ

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/mat.1611

SĐT: 0348299042

Zalo: 0348299042