#AccRB1719 - 75 chuan rung

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 26

Trang phục: 26

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 3

Rank: an

Vàng: 8000

Ruby: 5000

Quân huy: 15

Nổi bật: 75 chuan rung

Trạng thái: co

Thông tin Liên hệ

Facbook: Tui La Ai

SĐT: khong co

Zalo: 0387337147