#AccRB185 - Ngọc 90

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 53

Trang phục: 62

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Cao thủ

Vàng: 1000

Ruby: 500

Quân huy: 7

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Mốc Đông

SĐT: 0332382921

Zalo: 0332382921