#AccRB1724 - Acc vip

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 25

Bậc ngọc: 6

Rank: Bạch kim ll

Vàng: 25366

Ruby: 3695

Quân huy: 13

Nổi bật: Acc vip

Trạng thái: Acc đang được thưởng to mua để vào nhận

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: