#AccRB1725 - Nhiều bảng Ngọc

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 22

Bảng ngọc: 63

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng 1

Vàng: 8381

Ruby: 267

Quân huy: 0

Nổi bật: Nhiều bảng Ngọc

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/fan.of.pewnoy

SĐT: 0398537422

Zalo: 01214539026