#AccRB1727 -

Cập nhật: 07/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 75

Bậc ngọc: 3

Rank: kim cuong

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01636444682

Zalo: 01636444682