#AccRB186 - Ngọc 90

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 22

Trang phục: 23

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng1

Vàng: 2000

Ruby: 400

Quân huy: 2

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Mốc Đông

SĐT: 0332382921

Zalo: 0332382921