#AccRB1732 - Nhiều skin nhiều tướng!

Cập nhật: 08/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 72

Trang phục: 120

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 31351

Ruby: 1028

Quân huy: 61

Nổi bật: Nhiều skin nhiều tướng!

Trạng thái: Chưa có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/profile.php

SĐT: 0823260207

Zalo: